LT EN DE RU
Mano krepšelisPrisijungti
Jūsų krepšelyje: 
0
Susisiekite +370 69941926
  Taisyklės

 

WWW.WOODSTREAM.LT parduotuvės taisyklės

 

I.  Bendrosios nuostatos


1. UAB „Medžio srautas“ internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant  
WOODSTREAM.LT parduotuvėje, esančioje internete adresu WWW.WOODSTREAM.LT
2.  Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą 
WOODSTREAM.LT, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
4. UAB “ Medžio srautas”
 atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
5. Produkcija, kurios kaina - 0 Lt., pardavime nėra.
II. Privatumo politika
 
1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš  parduotuvės, turi užsiregistruoti 
WOODSTREAM internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. WOODSTREAM patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti WODSTREAM informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. 
WOODSTREAM patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. WOODSTREAM įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus WOODSTREAM partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais. 
3. Klientas, užsiregistruodamas 
WOODSTREAM  parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes WOODSTREAM parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, WOODSTREAM  atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant 
WOODSTREAM  parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).


III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
 
1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
WOODSTREAM  patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo
WOODSTREAM  parduotuvėje būdų (plačiau – IV taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų WOODSTREAM pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu adresu.
4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą .
WOODSTREAM  Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su WOODSTREAM  parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas 
WOODSTREAM. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna WOODSTREAM . Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir WOODSTREAM yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai WOODSTREAM gauna patvirtinimą iš kliento, atsiskaitymą už prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, 
WOODSTREAM sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
7. 
WOODSTREAM gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir WOODSTREAM  vykdymo pradžios momentu. 
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas 
WOODSTREAM  duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.  
9. Klientas taip pat gali apmokėti savo užsakymą grynais pinigais pagal kurjerių tarnybos atstovo pateiktą sąskaitą pristatymo metu (detaliau žr. VII sk. Prekių pristatymas). Šiuo atveju sutarties tarp kliento ir
WOODSTREAM   vykdymo pradžios momentu laikomas grynųjų pinigų surinkimas iš kliento.  
10. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis 
WOODSTREAM parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
11. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

 

IV. Garantijos prekių kainų nustatymas

 

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos  prekės  WOODSTREAM parduotuvėje.

2. WOODSTREAM nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos      parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo WOODSTREAM  parduotuvėje.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Litais su PVM.

5. WOODSTREAM  parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu WOODSTREAM, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl WOODSTREAM  ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. WOODSTREAM per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. WOODSTREAM įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, WOODSTREAM  įsipareigoja tokias prekes klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2. WOODSTREAM įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. WOODSTREAM  įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. WOODSTREAM neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame WOODSTREAM.

6.4. WOODSTREAM visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

 

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai
 
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš 
WOODSTREAM parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis savo banku internete, , pavedimu į WOODSTREAM  banko sąskaitą arba atsiskaitydamas grynais su kurjeriu pristatymo metu. Norint įsigyti prekių už didesnę nei 500 litų sumą, reikėtų pasirinkti vieną iš elektroninių mokėjimo būdų arba mokėjimą pavedimu.
2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik 
WOODSTREAM gavus apmokėjimą už prekes.

 


VI. Prekių pristatymas

 
1. 
WOODSTREAM įsipareigoja prekes pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės meniu, kuris svyruoja nuo 1 iki 6 darbo dienų. Pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra nustatoma pagal pristatymo vieta.  Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai WOODSTREAM sandėlyje nėra reikiamų prekių, o klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, WOODSTREAM įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes. 
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti 
WOODSTREAM pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 
4. Prekės, užsakytos 
WOODSTREAM internetinėje parduotuvėje, pristatomos  kurjerių tarnybos. Prekės pristatomos su klientu suderintu laiku.. Tais atvejais, kai nustatytu laiku klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti telefonu +370 69941926  arba elektroniniu paštu info@woodstream.lt

5. WOODSTREAM visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
6.  Klientas privalo nedelsiant informuoti 
WOODSTREAM elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, 
WOODSTREAM atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai 
WOODSTREAM.

VIII. Kitos nuostatos
 
1. Visi pranešimai 
WOODSTREAM turi būti teikiami elektroniniu paštu info@ woodstream.lt arba telefonu +370 69941926
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir 
WOODSTREAM vyksta valstybine kalba.

 

 

 

 

 

 

 

Svetainę kūrė Studio4d